top of page
Projector_logo.png

დიდი სიყვარულით ბავშვების, ცხოვრების და საქართველოს მიმართ

სკოლა პროექტორი

  • Facebook

+995 599 699 108

ბიბლიოთეკა
3. რომელი პროგრამის / სახელმძღვანელოების მიხედვით მიმდინარეობს სწავლება?

სწავლება მიმდინარეობს ჩვენი სკოლისთვის ადაპტირებული ან სპეციალურად შემუშავებული პროგრამების მიხედვით. ამავე დროს, ცოდნისა და უნარების რაოდენობა აკმაყოფილებს და ხშირად აღემატება რუსულ და ქართულ საგანმანათლებლო სტანდარტებს.

 

ჩვენს საქმიანობაში ჩვენ ვიყენებთ არა მხოლოდ სახელმძღვანელოებს, არამედ ინფორმაციის ყველა არსებულ წყაროს. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენს საქმიანობაში არ ვიყენებთ საგანმანათლებლო მასალებს, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ეჭვქვეშ აყენებენ საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს.

4. აქვს თუ არა სკოლას აკრედიტაცია / ავტორიზაცია?

ჩვენ არ ვართ ავტორიზებული სკოლა საქართველოში და ვმუშაობთ, როგორც რეპეტიტორული ცენტრი. ყველა მოსწავლე ირიცხება მოსკოვის სკოლაში, ოჯახური განათლების მიღების ფორმატით. მშობელს შეუძლია დამოუკიდებლად აირჩიოს სერტიფიცირების განმახორციელებელი სკოლა ან მიმართოს ჩვენს პარტნიორ სკოლას. ამრიგად, მე-9 და მე-11 კლასების გარდა, საქართველოს ტერიტორიის დატოვების გარეშე, ჩვენი მოსწავლეები მიიღებენ დოკუმენტებს მოსკოვის სკოლიდან და ამ საბუთებით, სურვილის შემთხვევაში, თავისუფლად გადავლენ საქართველოს, რუსეთის, უკრაინის ან ევროპის ქვეყნების ნებისმიერ სხვა სკოლაში.

 

რაც შეეხება მე -9 და მე -11 კლასებს, აქ მნიშვნელოვანია განვმარტოთ, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდები ბარდება და მიიღება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ამიტომ ამ გამოცდების ჩასაბარებლად მოსწავლეებს მოუწევთ მოსკოვში წასვლა მაის-ივნისში და ამ გამოცდების ჩაბარება ადილზე. უახლოეს მომავალში ჩვენი სკოლა აპირებს დაიწყოს ავტორიზაციის პროცესი ქართული საგანმანათლებლო სტანდარტების მიხედვით.

5. სწავლის საფასური, გადახდის სქემა, დამატებითი გადასახადები. არის თუ არა რაიმე სახის ფასდაკლება 2-3 ბავშვზე?

სკოლის წლიური გადასახადი შეადგენს 6000-7500 აშშ დოლარს, კლასების და რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით. ფასში ასევე შედის საგანმანათლებლო და განმავითარებელი მასალა (სამუშაო რვეულების 

გარდა, რადგან ისინი ინდივიდუალურია) ტრენინგი მასწავლებლებთან, დამატებითი კლუბები და წრეები 15:40 საათამდე, დღიური სამჯერადი დაბალანსებული კვება.

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ერთიანად წინსწრებით მთლიანი სასწავლო წლის ან იყოფა ორ ეტაპად, 50% - 1 აგვისტომდე და დანარჩენი 1 იანვრამდე. გარდა ამისა, ყოველწლიურად გადასახდელია სარეგისტრაციო გადასახადი 150 აშშ დოლარის ოდენობით (ეს თანხები განკუთვნილია ბავშვის დარეგისტრირებისათვის და მისი დოკუმენტაციის წარმოებისთვის).

6. რამდენი მოსწავლეა კლასში?

ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ აუცილებელია თითოეულმა ბავშვმა მიიღოს საკმარისი ყურადღება და ზრუნვა უფროსებისგან ყველა გაკვეთილზე, ამიტომ კლასში ბავსვების რაოდენობა არ აღემატება 10-12 . ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია.

7. რა პირობებია დასაკმაყოფილებელი სკოლაში მიღებისთვის?

მიღება სკოლაში ხდება ოჯახთან და ბავშვთან გასაუბრების საფუძველზე. გასაუბრება მოიცავს რამდენიმე საგანმანათლებლო დავალების შესრულებას ასაკის მიხედვით და საჭიროებს საშუალოდ 30-40 წუთს. გასაუბრება მშობლებთან მიზნად ისახავს აჩვენოს თუ რამდენად აკმაყოფილებს სკოლის პოტენციალი ოჯახის საგანმანათლებლო მოლოდინს.

8. როდის იწყება და როდის მთავრდება სწავლა?  
    როგორია კლასების კალენდარული გრაფიკი?

სასწავლო წელი გრძელდება 1 სექტემბრიდან ივნისის შუა რიცხვებამდე, სასკოლო არდადეგების შესვენებებით. სკოლა ღიაა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 08: 30 საათიდან 15: 40 საათამდე. ამ პერიოდის ყველა მეცადინეობა შედის სწავლის საფასურში და წარმოადგენს სასწავლო პროცესის განუყოფელ ნაწილს.

 

რაც შეეხება მე -9 და მე -11 კლასებს, აქ მნიშვნელოვანია განვმარტოთ, რომ OGE და გამოყენება მიიღება მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ამიტომ ამ გამოცდების ჩასაბარებლად მოგიწევთ მოსკოვში წასვლა მაის-ივნისში და ამ გამოცდების ჩაბარება იქ.

 

უახლოეს მომავალში განვითარების გეგმები გვაქვს ავტორიზაცია ქართულ საგანმანათლებლო სტანდარტში.

9. არის თუ არა რაიმე სახის ცოდნის კონტროლის მექანიზმი სკოლა პროექტორში?

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა მიიღონ სრული ინფორმაცია ბავშვის მიღწევების და განვითარების შესახებ. ეს ინფორმაცია არ უნდა იყოს გამოხატული მხოლოდ ხუთქულიანი (ან სხვა) შეფასებების ძუნწი ენით, არამედ იყოს კონკრეტული და მიზანმიმართული. ამიტომ, ყოველთვიურად მშობლები იღებენ მოხსენებას იმის შესახებ, თუ რა თემები და საგნები აქვს მათ შვილს შესწავლილი, რა აითვისა ახალი, რაში მიაღწია მეტ წარმატებას. 

 

გარდა ამისა, ბავშვები გადიან შუალედურ კვარტალურ და ნახევრად წლიურ კონტროლს საბაზისო საგნებში ცოდნის კონტროლის დახმარებით. ეს ინფორმაცია ასევე ღიაა მშობლებისთვის.

 

თუ გსურთ თქვენი შვილის აკადემიური მოსწრების საკითხების შემდგომი განხილვა, ყოველთვის გაქვთ შესაძლებლობა დანიშნოთ შეხვედრა მასწავლებელთან და გაესაუბროთ.

10. რა მოცულობის საშინაო დავალება ეძლევა მოსწავლეს სკოლა პროექტორში?

დაწყებით საგეხურზე მოსწავლის ყველანაირი აქტივობა ხდება სკოლაში და არ ვთხოვთ საშინაო დავალების შესრულებას. საშუალო და მაღალ კლასებში საშინაო დავალების შესრულება აუცილებელია, მაგრამ პროცესი აგებულია ისე, რომ ბავშვს არ ჰქონდეს გადატვირთვა ან იმის განცდა, რომ მასწავლებელმა არ დაასრულა თავის სამუშაო და უბრალოდ გადაიტანა ეს ტვირთი

ბავშვზე ან მის მშობლებზე.

11. ვინ არიან სკოლა პროექტორის მასწავლებლები?

ჩვენს გუნდს ჰყავს საოცარი პედაგოგები, რომლებმაც გაიარეს უზარმაზარი კონკურენტუნარიანი შერჩევა, მათ შორის არიან როგორც ადგილობრივები, ასევე სხვა ქვეყნებიდან. მასწავლებლებისა და სხვა თანამშრომლების დაქირავებისას დიდ ყურადღებას ვაქცევთ არა მხოლოდ პროფესიულ უნარებს, არამედ იმასაც, თუ რამდენად უყვარს ამ ადამიანს სწავლა, რამდენად შეუძლია ზრუნვა სხვებზე, რამდენად მზად არის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის. ასევე დიდ ყურადღებას ვაქცევთ უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას და მასწავლებელთა გადამზადებას.

12. როგორი კვებაა სკოლაში?

ბავშვები მთელ დღეს სკოლაში ატარებენ. ამიტომ, ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ მაღალი ხარისხის საკვების ორგანიზებას. სკოლას აქვს სამჯერადი კვება: მსუბუქი ხილის საუზმე, სადილი და ლანჩი.

კვება სკოლის შენობაში მომზადებულია მოწვეული პროფესიული კომპანიის მიერ, რომელსაც აქვს ყველა საჭირო სერთიფიკატი და მუშაობს მსხვილ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ამ კომპანიასთან თანამშრომლობით და ბავშვთა დაბალანსებული კვების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ჩვენ შევიმუშავეთ მენიუ, რომელიც ასევე საშუალებას გაძლევთ გაითვალისწინოთ სხვადასხვა საკვები ალერგია, ვეგეტარიანული, ლაქტოზას და გლუტენის გარეშე მენიუები.

13. იქნება თუ არა სასკოლო ტრანსპორტი?

სკოლა მდებარეობს თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, ამიტომ ცენტრალიზებული მიწოდების საჭიროებას ვერ ვხედავთ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალურად დაგეხმარებით მის ორგანიზებაში.

14. შესაძლებელია თუ არა სკოლის დათვალიერება?

დიახ, რა თქმა უნდა, მოგვწერეთ და მოხარული ვიქნებით დაგათვალიერებინოთ სკოლა თქვენთვის მოსახერხებელ დროს.

+995 599 699 108

39 Sairme Str, Tbilisi (Georgia)

©2019 by Школа Проектор - Тбилиси / სკოლა პროექტორი. 

bottom of page